Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 1 kr. ZA

Sylabus


 • 1. Úvodní přednáška – odlišení filosofického diskursu od vědeckého při poznávání člověka, požadavky na studium.
  2. Člověk v dějinách myšlení.
  3. Člověk a zvíře, odlišné způsoby bytí.
  4. Duše a duch – způsoby transcendence animální zakotvenosti.
  5. Zóon logon echon versus zóon politikon – bytost personální, nebo sociální?
  6. Příroda a kultura, od antropocentrismu k ekocentrismu.
  7. Přirozenost člověka jako muže a ženy, pohlaví a gender, feminismus.
  8. Člověk a Bůh – je náboženství antropologickou konstantou?
  9. Sociobiologie: může genetika a biologie vysvětlit i sociální chování?
  10. Já a druhý, tvář a dialog.
  11. Horizont smrti.
  12. Odcizení a seberealizace v lidské práci.
  13. Smysl a absurdita života.

Doporučená literatura

 • Blecha, I. (2000). Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
  Blecha, I. et al. (1998). Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
  Coreth, E. (1994). Co je člověk? Praha: Zvon.
  Machovec, M. (2004). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis.
  Marcuse, H. (1991). Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím