Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 1 kr. ZA

Sylabus

 • Cíl předmětu:
  Získat úvodní přehled o dějinách, kultech a jevech vybraných náboženství a sekt, o typech spirituality a náboženského myšlení.

  Obsah předmětu:
  • Úvod – požadavky, zákonné normy, terminologie
  • Od paleolitu k neolitu
  • Náboženství národní (Egypt, Mezopotámie, Kenaan, Evropa a předkolumbovská Amerika)
  • Náboženství etického zlomu (buddhismus a stará Indie, taoismus, konfucianismus a stará Čína)
  • Řecko
  • Judaismus
  • Bible
  • Křesťanství (vývoj, svátky, církevní správa)
  • Islám
  • Sekty, sektářství a nová náboženství

Doporučená literatura

 • ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení I-III. Praha: OIKÚMENÉ, 1995-1997.
  HELLER, J. - MRÁZEK, M. Nástin religionistiky. Praha: Kalich, 1988.
  HORYNA, B. Úvod do religionistiky. Praha: OIKÚMENÉ, 1994.
  MACHOVEC, M. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.
  SOKOL, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál, 2004.

  Posvátné texty jednotlivých náboženských okruhů:
  Bible,
  Korán
  Vybraný text z východní spirituality (Védy; Bhagavadgíta; Kniha proměn)

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím