Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Sylabus platný do zimního semestru 2015/2015
  • Types of accommodation. Dealing with enquiries about accommodation.
  • Information about Yosemite. Brochure. Grammar review - tenses.
  • Giving opinions. Likes and dislikes. The Gerund.
  • Hotel facilities. Hotel features. Room descriptions. Special facilities.
  • Beach resort hotels. Past Tense vs. Present Perfect. Comparisons.
  • Staffing and internal organization. Hotel staff hierarchy. The job of a concierge.
  • Small hotels. A job application. A letter of application. Obligation.
  • Adjectives and nouns describing personality. Appointing a concierge.
  • Carriers in housekeeping and maintenance. In-class presentation.
 • Sylabus platný od letního semestru 2016/2017

Doporučená literatura

 • Literatura platná do zimního semestru 2015/2016
  Povinná literatura: Harding, K. – Henderson, P.: High Season. Oxford University
  Press, 1997. DUCKWORTH, Michael. High Season. Ninth impression. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0 19 451310 6.
  Doporučená literatura: BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika: cvičení a testy, česko-anglický výklad. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2003. ISBN 80-860-7833-7.

  MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2.

  PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky: 8 500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. ISBN 80-861-9500-7.
 • Literatura platná od letního semestru 2016/2017
  Povinná literatura: materiály e-learningové opory 2CRu1
  Doporučená literatura:
  BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika: cvičení a testy, česko-anglický výklad. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2003. ISBN 80-860-7833-7. MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2. PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky: 8 500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. ISBN 80-861-9500-7.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím