Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 3 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod – námět a scénář k připravované prezentaci
 • Příprava rozhovoru, moderování
 • Střih zvuku – úvod
 • Střih zvuku
 • Video – úvod, zpracování záznamu, časová osa, skládání snímků
 • Video – zpracování příběhu – umělecké aspekty
 • Video – efekty, titulky
 • Fotografie – úvod grafické formáty
 • Fotografie – technické parametry fotoaparátu/fotografie (jas, kontrast, barva)
 • Fotografie – umělěcké záměry
 • Shrnutí – tvorba krátkého útvaru
 • Shrnutí – tvorba krátkého útvaru
 • Prezentace závěrečné práce

Doporučená literatura

 • Smrčka F.: Multimediální výuka. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011
 • HOLSINGER, E. Jak pracují multimédia. Brno: Unis publishing, 1995. ISBN 1-56276-208-7.
 • BAATZ, W. Malá encyklopedie Fotografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0210-6.
 • MURRAY, J., VAN RYPER, W. Encyklopedie grafických formátů, 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. ISBN: 8085896184
 • WEINSTEIN, S. The multimedia internet. New York: Springer, 2005. ISBN 0-387-23681-3.
 • SHEPERD, A. Pro Tools for Video, Film, and Multimedia. Boston: Muska and Lipman Publishing, 2003. ISBN: 1-59200-069-X.
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007, 280 s. ISBN 80-87067-65-7.
 • HALSALL, F. Multimedia Communications. New York: Pearson Addison Wesley, 2000. ISBN 02-013-9818-4.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím