Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus


 • L7 - Přivlastňovací zájmena
 • L7 - Sloveso potere, sapere

 • L7 - Sloveso stare, základní číslovky 21 - 30, řadové číslovky

 • L8 - Osobní zájmena nepřízvučná ve 4.pádě

 • L8 - Sloveso dovere, ukazovací zájmeno quello

 • L8 - Krácení vedlejších vět příslovečných di + inf.

 • L9 - Osobní zájmena nepřízvučná ve 3.p., sloveso dire

 • L9 - Sloveso dare, krácení vedl. vět předmětných di + inf.

 • L9 - Četba

 • L10 - Zvratná slovesa

 • L10 Sloveso uscire, rimanere

 • L10 - Hodiny, datum

 • Opakovací lekce I

 • Opakovací lekce I

Doporučená literatura

 • Základní literatura:Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN: 80-7335-041-6
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím