Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní charakteristiky projektování

 • Projektový cyklus a jeho fáze
 • Projekty ze strukturálních fondů EU a jejich řízení
 • SWOT analýza a matice logického rámce
 • Terminologie a data v cestovním ruchu
 • Strategické plánování
 • Struktura a obsah procesu strategického plánování

 • Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů
 • Monitorování a hodnocení projektu
 • Formy podpory cestovního ruchu z fondů EU v období 2007-13

Doporučená literatura

 • Povinná:
  J. Vaníček: Projektový management v cestovním ruchu. Studijní opora. VŠPJ 2010
 • Doporučená:
  1. FIALA, P. Projektové řízení. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 808641924X.
  2. MELICHÁREK, M. Řešení modelových situací v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2000. ISBN 8085970224.
  3. NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 8024703920.
  4. ŽÍTEK, V. Teoreticko-metodologická východiska řešení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 802103291X.
  5. J. Vaníček, M. Hrabánková: Regionální projektování. Prozatímní učební texty. JČU, ZF, (2004)
  6. M. Hrabánková, M. Vosejpková: Regionální management. Skripta. JČU, ZF,České Budějovice, 2002, ISBN 80-7040-564-3
  7. A. Kutscherauer: Vybrané kapitoly regionálního programování. Prozatímní učební texty. VŠB-TU, Fakulta ekonomická, Ostrava 2002

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím