Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • The hotel service: composition, the standard and the form
  • Functionality of the hotel object
  • Equipping the hotel building
  • Workspaces in the hotel
  • Quality of hotel services
  • Adapting a hotel facility to needs is having staying

Doporučená literatura

  • Hałaczkiewicz J., 2008 r., Koncepcja SPA w hotelarstwie, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk.
  • Hałaczkiewicz J., 2006 r., Dywersyfikacja produktu hotelowego a rozwój usług hotelarskich, Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSTiH, Gdańsk, s 163-170.
  • Saks E., 2011 r., Job Organization in the Hotel Trade/Organizace práce v hotelnictví, studijní opora, VŠPJ, Jihlava

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím