Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Mechanismus DPH a základní pojmy
 • Daňové subjekty, datum a místo plnění
 • Daňové doklady
 • Záznamní povinnost
 • Uskutečnění plnění a daňová povinnost
 • Nárok na odpočet
 • Sazba daně a výpočet daně
 • Osvobozená plnění
 • Krácení odpočtu koeficientem
 • § 91 zjištění daně na výstupu
 • DPH v rámci EU
 • Dovoz a vývoz
 • Zvláštní režimy
 • Daňové přiznání

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím