Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

  • 1) An introduction to the subject
    2) Basic terms
    3) North Europe
    4) West Europe
    5) South Europe
    6) East Europe
    7) Central Europe

Doporučená literatura

  • ALAN LEW, C. World geography of travel and tourism: a regional approach. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-075-0679-787.
    MURPHY, Alexander B, Terry G JORDAN-BYCHKOV, Bella BYCHKOVA JORDAN a Terry G JORDAN-BYCHKOV. The European culture area: a systematic geography. 5th ed. Lanham, Md.: Rowman, 2008, xv, 425 p. ISBN 07-425-5672-7

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím