Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • SYLABUS PŘEDMĚTU:
  Cílem předmětu je seznámit studenta se základní teorií a praktickým využitím geografických a navigačních systémů v cestovním ruchu. Student by měl být schopen uplatnit získané poznatky při přípravě různých turistických akcí. Student by si měl osvojit základy práce s navigačními GPS systémy a s mapovými aplikacemi.
  1. Co je GPS, instalace Mapsource, základní nastavení GPS Garmin GPSMAP 60C,
  2. Body, prošlé trasy
  3. Nahrání dat z GPS do programu Mapsource a práce s nimi, orientace pomocí GPS,
  nalezení bodů, nahrání trasyPráce s cestou pomocí počítače
  4. Zobrazení cesty v programu Googole Earth a dalších programů
  5. Souřadné soustavy, problém převodu WGS84 a S-42 (S-1942)
  6. Vytvoření a používání trasy
  7. Navigace (Autorouting) pomocí GPS
  8. Měření vzdálenosti pomocí GPS, kladu listů, nastavení jednotek, varovné body,
  nastavení Směru pohybu, další možnosti trasy
  9. Využití GPS v cestovním ruchu, lokálně kontextové služby
  10. Modelování geografických objektů, reprezentace prostorových objektů, databázové systémy
  11. Mapové aplikace a jejich rozhraní, základní představení: mapy.cz, amapy.cz,
  maps.google.com
  12. GIS - úvod do problematiky, informace a prostor, využití GIS, technické aspekty GIS

Doporučená literatura

 • Steiner, L, Černý, J.: GPS od A do Z. eNav. 2004
  Tuček, J.: Geografické informační systémy: principy a praxe, Computer Press 1998 Zelenka, J. a kol.: e-Tourism v oblasti cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008 Zelenka, J.: Cestovní ruch. Informační a komunikační technologie. Gaudeamus 2008
 • Studijní elektronická opora Geografaické navigační systémy. 2011.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím