Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod do problematiky. Vymezení co je a co není turismus.
  2. Antika
  3. Středověk
  4. Novověk
  5. Podmínky vzniku masového turismu
  6. Thomas Cook, Baedecker
  7. Cestovní ruch v době Rakousko- Uherska
  8. Cestovní ruch mezi válkami
  9. Povalečné období
  10. Současný CR
  11. Trendy a perspektivy CR

Doporučená literatura

 • Povinná:
  RUX, Jaromír. Dějiny cestovního ruchu. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2013.

  Doporučená:
  • Houška Petr. Průřezový přehled o problematice průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, VŠO Praha, ISBN 978-80-86841-31-1
  • Štemberk Jan: České dějiny pro průvodce a pracovníky v cestovním ruchu. VŠO, Praha, 2011ISBN: 978-80-86841-34-2182
  • Štemberk, Jan. Prameny a literatura k dějinám cestovaní a cestovního ruchu v českých zemích a v Československu v první polovině̌ 20. století. Praha, Vysoká škola obchodní v Praze, 2008.
  • Štemberk, Jan. Fenomén cestovního ruchu: moznosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov: Nova tiskárna, 2009.
  • Rychlík, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Praha: Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR, 2007.
  Hachtmann Rüdiger: Tourismus-Geschichte: Grundkurs Neue Geschichte, Stuttgart UTB 2007, 192 S., ISBN 978-3-8252-2866-8


Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím