Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Obsah předmětu:
 • Komunikační proces
 • Komunikace verbální, neverbální, paraverbální
 • Kladení otázek
 • Aktivní naslouchání
 • Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • Asertivita
 • Efektivní a zdravá komunikace
 • Poruchy komunikace
 • Řečnické triky
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci
 • Vnitrofiremní komunikace

Doporučená literatura

 • DeVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8.
 • GRUBER, D. Zlatá kniha komunikace. Ostrava: Repronis, 2005. ISBN 80-7329-092-8.
 • KOHOUT, J. Rétorika. Praha, Grada, 2002. ISBN 80-7261-072-4.
 • PEASE, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2.
 • ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. 2. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1704-2.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím