Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

  • Fyzickogeografická sféra a její význam pro cestovní ruch
  • Socioekonomická sféra a její význam pro cestovní ruch
  • Souvislost cestovního ruchu s jednotlivými složkami hospodářství
  • Aplikace základních poznatků matematického zeměpisu v cestovním ruchu
  • Geografická kartografie
  • Kartografie v praxi cestovního ruchu, navigační systémy

Doporučená literatura

  • BRÁZDIL, R. a kol.: Úvod do studia planety Země. SPN, Praha, 1988, 365 s.
  • ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J.: Geografie cestovního ruchu. KarolinumPraha, 2001, 228s.
  • MEČIAR, J.: Úvod do studia geografie. Pedagogická fakulta MU Brno, katedra geografie, 2006.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím