Teorie řízení

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětTeorie řízení (xTR)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. František Zezulka, CSc. ( zezulka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní pojmy a definice. Požadavky na regulační obvod.
 • Základní pojmy a definice. Požadavky na regulační obvod.
 • Bloková algebra regulačních obvodů. Získání modelu z experimentálních dat.
 • Základní vlastnosti zpětnovazebního řízení. Základní regulátory
 • Stabilita zpětnovazebních systémů. Nyquistovo kritérium.
 • PID regulátory a jejich ladění, antiwindup.
 • Návrh regulátoru pomocí kořenových hodografů.
 • Návrh regulátoru frekvenčními metodami.
 • Návrh regulátoru pomocí stavové teorie.
 • Číslicové řízení a návrh číslicových regulátorů. Stabilita.
 • Implementace číslicových algoritmů řízení do mikropočítačů.
 • Základní informace o nelineárních systémech a dalších problémech zpětnovazebního řízení.
 • Metody strukturní optimalizace lineárních dynamických systémů
 • Systémy optimální dle kvadratického kritéria. Regulátory stavu, výstupu a odchylky
 • Rekonstruktory stavu. Vliv šumů. Kalmanův filtr

Doporučená literatura

 • HAVLENA, V., ŠTECHA, J. Moderní teorie řízení 1. Praha: ČVUT, 2009.
 • BLAHA, P., VAVŘÍN, P. Řízení a regulace 1. Brno: VUT, 2005.
 • DORF, R., C., BISHOP, H. R. Modern control systems. 7. ed. Reading,Mass: Addison-Wesley, 1995. ISBN 02-018-4559-8.
 • HANUŠ, B., OLEHLA, M., MODRLÁK, O. Regulace technologických procesů, Brno: VUTIUM, 2000

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům důkladné znalosti z teorie automatického řízení lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů a seznámit je se základy nelineárních systémů a způsobů jejich analýzy a syntézy. Důraz je kladen na stabilitu, přesnost a optimalitu dynamických systémů. Zejména na metody parametrické optimalizace PID regulátorů a na metodiku strukturní dynamické optimalizace, adaptivní a učící se algoritmy.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím