Počítačová grafika

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPočítačová grafika (xPG-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Grafická rozhraní a jejichstandardizace.
 • Knihovna OpenGL.
 • Grafické elementy OpenGL a jejich atributy.
 • Souřadnicové systémy a jejich transformace, transformace objektů, zobrazovacítransformace.
 • Barva a světlo v počítačové grafice, stínování v OpenGL.
 • Textury a texturování v OpenGL.
 • Zobrazovací řetězec, algoritmy generování a ořezávání grafických elementů.
 • Algoritmy odstraňování neviditelných hran a ploch.
 • Modelování křivek a ploch.
 • Geometrické modelování.
 • Fraktální geometrie, částicové systémy.
 • Zobrazování vědecko-technických dat.

Doporučená literatura

 • Hudec, B., Felkel, P.: Základy počítačové grafiky, ČVUT, Praha, 2007.
 • Žára, J. a kol,: Moderní počítačová grafika – Computer Press, Brno, 2005
 • OpenGL Programming Guide, ADDISION-WESLEY, 1999.
 • Angel, E.: Interactive Computer Graphics, A top-down approach With OpenGL, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-85571-2

Anotace

Absolvováním předmětu studenti získají názor, v čem spočívá zobrazování grafických informací od zobrazování vědecko-technických dat až po vytváření realistických  scén. Naučí se pracovat s modelovacími a zobrazovacími transformacemi, pracovat s osvětlením scény, modelovat geometrické objekty, obecné křivky a plochy a fraktální útvary, zobrazovat vědecko-technická data.


Dovednosti: Student umí vymodelovat zobrazovanou scénu, scénu zobrazit pomocí grafické knihovny  OpenGL, umí zobrazovat vědecko-technická data.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím