Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • History of Computers
 • Present Simple, Past Simple
 • U1 Computer Applications
 • U1 Present Simple Passive, Past Simple Passive
 • U2 Computer Essentials
 • U2 Types of Computers, Present Continuous
 • U3 Inside the PC System
 • U3 Units of Memory, Relative Clauses
 • U4 Buying a Computer
 • U5 Input Devices - Mouse, Keyboard, Voice Recognition
 • U5 The Passive
 • U6 Input Devices - Scanners and Digital Cameras
 • U6 Comparatives and Superlatives
 • Revision
 • U6 Comparatives and Superlatives

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech: English for Computer Users, Student's Book. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70299-7.
 • Doporučená literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha a Elena Marco FABRÉ. Professional English in Use: For Computer Users and the Internet. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2009. ISBN 978-0-521-68543-6.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students. 4. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • HYNEK, Jiří a Radmil VÍTKOVSKÝ. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-070-2.
 • ILLINGWORTH, Valerie. A Dictionary of Computing. 4. vyd. Oxford: Oxford Unioversity Press, 1996. ISBN 978-0-19-280046-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím