Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • L4 - Výchozí text. 1. pád číslovek 30 - 90 a 100 - 1000. Podstatná jména po číslovkách.Podstatná jména (брат,мама) v 1. -3. pádě j.č.. Osobní zájmena v 1. a 3. pádě. Časování sloves быть, учить,посмотреть. Telefonování.
 • L5 - Výchozí texty. Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4. Věty typu: Папа врач. Он врач. У тебя есть брат У меня есть брат. У меня нет брата. 6. p.j.č. podstatných jmen
  (в школе, на заводе, …). Osobní zájmena v 1. - 4.p. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. č.
  Časování sloves учиться, работать, хотеть v přítomném čase. Rodina.
 • L6 - Výchozí texty. I. a II. časování sloves v přítomném čase. Slovesa se
  skupinou -ова-, -ева-. Časování zvratných sloves v přít. čase. Časování sloves se změnou
  kmenových souhlásek (писать, ходить) v přít. čase. Věty typu: Папа работает врачом.7. pád j.č. u vybraných podstatných jmen. Názvy profesí mužů a žen. 4. pád osobních zájmen. Povolání.

Doporučená literatura

 • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
 • E-learningová opora RUJ2/CR-u2. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím