Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Kurz se zaměřuje zejména na studium formování mezinárodního systému, mezinárodní spolupráce, na otázky války a míru, globalizace, lidských práv, problematiky terorismu, ekologie, postavení žen, apod.
 • Pozornost je věnována rovněž aktérům mezinárodních vztahů jako jsou státy, mezinárodní organizace, nadnárodní korporace, nevládní organizace a další.
 • Součástí výuky jsou rovněž diskuse o palčivých otázkách současnosti a nových trendech v oblasti mezinárodních vztahů.

Doporučená literatura

 • BOOTH, K.: Současná teorie mezinárodních vztahů. Brno 2001.
 • DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů. Praha 2004.
 • FERRO, M.: Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost. 13.-20. století.
  Praha 2007.
 • FIDLER, J. – PLECHANOVOVÁ, B.: Kapitoly z dějin mezinárodních
  vztahů 1941-1995. Praha 2000.
 • HARVEY, R. (ed.): The World Crisis. The Way Forward After Iraq. London
  2008.
 • KARNS, M. P. – MINGST, K.: International Organizations. The Politics and
  Processes Of Global Governance. London 2004.
 • KHANNA, P.: The Second World. Empires and Influence in the New Global
  Order. Allen Lane, Penguin Books 2008.
 • KNUTSEN, T. L.: Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Centrum
  strategických studií 2005.
 • MACHIAVELLI, N.: Vladař. Praha 2007.
 • MORAVCOVÁ, D. – Bělina, P. – Pečenka, M.:Kapitoly z dějin
  mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha 1994.
 • SNYDER, J. L. – MINGST, K. A. (eds): Essential Readings in World
  Politics. W. W. Norton and Company 2008.
 • WAISOVÁ, Šárka: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda 2002

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím