Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Moderní dějiny
 • Studijní obory: Cestovní ruch
 • Typ předmětu: volitelný
 • Kredity: 2 kr.
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 0 h, cvičení 28h)
 • Prerekvizity: --- Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
 • Vyučující: Kopecký Pavel
 • 1.Velká francouzská revoluce, napoleonské války a jejich dějinné důsledky.
 • 2.Prusko-francouzské války, kolonialismus a celkový vývoj do počátku světového konfliktu.
 • 3.První globální válka a geopolitické změny. Změny mentálních map.
 • 4.Mírové smlouvy, reparace a ekonomický, sociální a kulturní rozvoj.
 • 5.Vznik a konsolidace Sovětského svazu.
 • 6.Nástup fašismu (Itálie) a nacionálního socialismu (Německo).
 • 7.Hospodářská krize. Rezonance a expanze radikálních hnutí před 2. světovou válkou.
 • 8.Appeasement a profašistické smyšlení západních elit, americký izolacionismus, Mnichov a napadení Polska. Druhá světová válka a její přímé důsledky.
 • 9.Studená válka v Evropě; etapy, terorismus (Rudé brigády, Frakce Rudé armády atd.).
 • 10.Globální konflikt na západní polokouli (Kuba, Nikaragua, jihoamerická povstalecká hnutí).
 • 11.Proměny konfrontace velmocí na Blízkém východě (vznik Izraele, šestidenní válka; Egypt, Sýrie, Írán - Irák) a Africe (Středoafrické císařství, Angola, angažmá „rasové“ demokracie JAR).
 • 12.Dva „Vietnamy“ – jihovýchodní Asie a Afganistan.
 • 13.Pád „železné opony“ na konci 80. let. Konec dějin, či Střet civilizací?

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ARON, R. Historie XX. století. Praha: Academia, 2001.
 • JOHNSON, P. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991.
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1997.
 • KREJČÍ, O. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2001.
 • NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I. a II. Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2000.
 • Doporučená:
 • JOHNSON, P. Nepřátelé společnosti. Praha: Rozmluvy, 1999.
 • KENNEDY, P. Vzestup a pád velmocí. Praha: Lidové noviny, 1996
 • PEČÍNKA, P. Od Guevary k Zapatistům. Brno: Doplněk, 1998.
 • VESELÝ, Z. Mezinárodní vztahy 20. století v datech. Praha: Epocha, 2002.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím