Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Vztah politologie a politiky, historický exkurz do vývoje politického myšlení
 • Politická kultura
 • Člověk a společnost – občan a politika – politická socializace a participace
 • Ideologie, tvorba politických názorů a politologie
 • Vznik a podstata státu, formy vlád, státní režimy, státní zřízení – formy státu, hodnocení státu podle různých faktorů
 • Dělba moci v demokratickém režimu, komparace ústavních systémů zastupitelské demokracie, poloprezidentského a prezidentského systému
 • Primární rozdíly mezi totalitními, autoritativními a demokratickými režimy, příklad předlistopadového Československa a revoluce roku 1989
 • Volební systémy v různých zemích světa a nejčastější volební metody
 • Média jako „sedmá velmoc“ – neodmyslitelný jev dnešního světa, veřejné mínění
 • Obyvatelstvo a sídla, klasifikace velikosti sídel, funkce sídel
 • Region jako přirozený prvek ve struktuře makroregionu, regionální politika, instrumenty regionální politiky
 • Příčiny vývoje a řešení soudobých mezinárodních konfliktů

Doporučená literatura

 • DAVID, Roman: Politologie, 2. vyd. (nebo i novější aktualizovaná vydání), Olomouc, FIN, 1996, 375 s.
 • PROROK, Vladimír, LISA, Aleš: Politologie, 1. vyd., Dobrá Voda, Aleš Čeněk, 2003, 223 s.
 • GROSPIČ, Jiří a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 4. vyd., Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 447 s.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím