Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 1 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod; četba; příroda, přirozenost, fysis
  2. Kosmogonie a kosmologie (Hésiodos)
  3. Svět a přirozený svět, jednotlivina, tvar, vznik (Aristotelés: O vzniku a zániku; Patočka)
  4. Prostor a hmota (Platón: Timaios, Šmajs)
  5. Čas (Augustin, Husserl)
  6. Evoluce, vědomí (Chardin, Aristotelés: O duši)
  7. Seminář: ekologické myšlení, lesní moudrost (Kohák, Keller; Thoreau, Seton, Emerson)

  Témata seminářů:
  1. Přírodní náboženství.
  2. Člověk jako součást přírody.
  3. Woodcraft.
  4. Ekologická filosofie versus filosofická ekologie.
  5. Čas.
  6. Filosofie přírody.
  7. Kratochvíl: Filosofie živé přírody.
  8. Pojetí přírodní filosofie etnicky zaměřeno na Srí Lanku.

Doporučená literatura

 • • Doporučená: Michálek, J., Co je filosofie? , Praha: Oikúmené. 1995
  • Doporučená: Kratochvíl, Z., Filozofie živé přírody , Praha: Hermann a synové 1994
  • Doporučená: Kamarýt, J., Kapitoly o filosofii přírody. , Praha: Filosofia. 1997
  • Doporučená: Kratochvíl, Z. (1994). Filosofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové. Sheldrake, R. (1994). Tao přírody. Bratislava: Gardenia publishers. Weizsäcker, C. F. (1972). Dějiny přírody. Praha: Svoboda
  • Doporučená: Neubauer, Z., O Přírodě a přirozenosti věcí. , Praha: Malvern. 1998
  • Doporučená: Sheldrake, R., Tao přírody. , Bratislava: Gardenia. 1994

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím