Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L1 - Úvod do studia, historie, literatura, výslovnost
 • L1 - Množné číslo, rody, časování sloves - ar
 • L1 - Článek, poslech, cvičení
 • L2 - Časování sloves - er, -ir
 • L2 - Nepravidelná slovesa TENER, HACER, PODER
 • L2 - Číslovky, sloveso "být"
 • L3 - Slovesa se změnou v kmeni, sloveso "být" - dokončení
 • L3 - Vyjádření blízké budoucnosti, nepravidelná slovesa
 • L3 - Předložky, zájmena, cvičení, článek, překlad
 • L4 - Zvratná slovesa
 • L4 - Zopakování gram. sloves a zájmen
 • L4 - Přímý a nepřímý předmět, přivlastňovací zájmena
 • L4 - Číslovky, dokončení L4, cvičení

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím