Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L5 - Video
 • L5 - Konverzace k videu, práce s neznámým textem
 • L5 - Dokončení číslovek
 • L5 - Stupňování příd. jmen, cvičení, překlad, poslech
 • Opakovací lekce
 • L6 - Konverzace - rodina
 • L6 - Konverzace - město, byt
 • L6 - Tvoření složeného minulého času
 • L6 - Nepřízvučná zájmena
 • L6 - Cvičení, práce s textem
 • L7 - Kladný rozkazovací způsob
 • L7 - Ukazovací zájmena, záporný rozkazovací způsob
 • L7 - Nepravidelná slovesa v rozkaze
 • L7 - Celkové shrnutí gramatiky L1 - 7

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím