Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Opakování gramatiky L1 - 7
 • Konverzační téma: rodina, byt město
 • L8 - nepravidelná slovesa, rozkazovací způsob II.
 • L8 - rozkazovací způsob - dokončení
 • L8 - stupňování příslovcí, přízvučná přivlastňovací zájmena, neurčitá zájmena
 • L8 - text a dokončení cvičení L8
 • Konverzační téma: zdraví
 • L9 - perfektum
 • L9 - časy ve španělštině, dvojí zápor, záporná zájmena, předložky s časovým významem
 • L9 - životopis, cvičení, text L9
 • L10 - budoucí čas, nepravidelná slovesa,
 • l10 - zvratné pasívum, řadové číslovky
 • L10 - krácení příd. jmen, číslovek a zájmen, podmínková souvětí reálná
 • L10 - cvičení, text, dokončení L10

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím