Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Konverzační téma: volný čas
 • Repaso 2 - opakovací lekce
 • L11 - imperfektum
 • L11 - imperfektum opisných vazeb, gerundium
 • Konverzační téma: cestování
 • Video - cestopisný film "Por Espaňa"
 • L12 - plusquamperfektum
 • L12 - shrnutí minulých časů, časová souslednost, cvičení
 • L12 - práce s textem, poslechová cvičení, dokončení lekce
 • Konverzační téma: strava
 • L13 - podmiňovací způsob jednoduchý
 • L13 - časová souslednost
 • L13 - text, cvičení, dokončení L13
 • Konverzační téma: svátky

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím