Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ

Sylabus

  • L7 - Výchozí texty. I. a II. časování sloves, nepravidelná slovesa, slovesné vazby typu играть на чём, играть во что. Volný čas.
  • L8 - Výchozí texty. Minulý čas. Vyjádření vykání. Skloňování zájmen кто, что.Zvratná slovesa. Slovesné vazby интересоваться чем,увлекаться чем.Skloňování osobních zájmen. Seznamování.
  • Достопримечательности Праги.

Doporučená literatura

  • Nekolová, V. – Camutaliová, I. – Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda, 2002.
  • Csiriková, M. – Vysloužilová, E.: Ruština v praxi. Leda, Praha 2002.
  • Horváthová, M. - Hutarová, M.: Ruská korespondence a jednání pro hospodářskou praxi. Praha, Ekopress, 2001
  • ZS 2009/2010
  • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 1 по новому. Plzeň, Fraus 2007.ISBN 9788072386598.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím