Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L1 - Výchozí texty. Řadové číslovky. Měsíce. Minulý čas sloves. Vykání. Kurzy ruského jazyka. Setkání přátel.
 • L2 - Výchozí texty. Skloňování zájmen кто, что . Vzory skloňování podstatných jmen v jednotním čísle. Školství a výuka.

 • L3 - Výchozí texty. Zájmena там, туда. Časování sloves идти, ехать, мочь.Infinitivní věty. Doprava a dopravní prostředky.
 • Определения основных понятий туризма
 • Типы и виды туризма, индустрия туризма
 • Классификация средств размещения туристов
 • Здания, сооружения и помещения в гостиничных предприятиях; oсновные службы
 • Классификация предприятий питания, oсновные формы обслуживания
 • Классификация средств транспорта
 • Значение индустрии развлечений; туристская анимация
 • Туроператорская и турагентская деятельность
 • Пакет услуг
 • Классы обслуживания и группы клиентов; поставщики услуг

Doporučená literatura

 • Balcar, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, LEDA , 1999
 • Nekolová, V. – Camutaliová, I. – Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda, 2002.
 • Csiriková, M. – Vysloužilová, E.: Ruština v praxi. Leda, Praha 2002.
 • Horváthová, M. - Hutarová, M.: Ruská korespondence a jednání pro hospodářskou praxi. Praha, Ekopress, 2001
 • ZS 2009/2010
 • МОЖАЕВА, Н. Г.; БОГИНСКАЯ, Е. В. Туризм. Москва : Гардарики, 2007. 270 s. ISBN 9785829703158.
 • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 2 по новому. Plzeň, Fraus 2008.ISBN 9788087062654.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím