Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L11 - Minulý čas složený se slovesem avere

 • L11 - Sloveso tradurre
 • L11 - Četba - Pamětihodnosti Říma
 • L12 - Minulý čas složený se slovesem essere, shoda příčestí min. u zvratných sl.
 • L12 - Sloveso venire, salire
 • L12 - Přídavné jméno bello, sloveso scegliere
 • L13 - Základní číslovky 30 - 1 000 000, zlomky, procenta
 • L13 - Desetinná čísla, zájmenná částice ne, sloveso andarsene
 • L13 - Četba
 • L14 - Budoucí čas
 • L14 - Jaké bude počasí?
 • L14 - Píšeme pohlednice, korespondence
 • L15 - Postavení dvou osobních zájmen před slovesem
 • L15 - Zájmenná částice ci, sloveso togliere

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN: 80-7335-041-6
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím