Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • L16 - Imperfektum
 • L16 - Doprava ve velkoměstech
 • L16 - Dopravní značky, bezpečnost v dopravě
 • L17 - Podmiňovací způsob
 • L17 - Sloveso tenere
 • L17 - Nakupování
 • L17 - Nakupování
 • L18 - Přízvučná zájmena osobní
 • L18 - V restauraci
 • L19 - Stupňování přídavných jmen
 • L19 - Krácení vedlejších vět účelových per + inf., sloveso proporre
 • L20 - Příslovce způsobu, stupňování příslovcí
 • L20 - Faktitivní sloveso fare, sloveso valere
 • L20 - Krácení vedlejších vět senza + inf.

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN 80-7335-041-6
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím