Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

  • L 9-11

Doporučená literatura

  • Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Praha, LEDA, 1995
  • Dany, M.: Le francais de l´hotellerie et du tourisme. Paris, Hachette 1993.
  • Magraner, J.J. – Zajac, M.: Obchodní francouzština. H.Brod, Fragment 1998.
  • Peyroutet, C.: La France touristique. Paris, Nathan, 1995.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím