Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Definice lázeňství, definice základních pojmů v lázeňství
 • 2. Rozdíl mezi lázeňským a zdravotním cestovním ruchem, odlišnosti wellness oproti tradičnímu léčebnému lázeňství
 • 3. Význam lázeňství, ekonomické přínosy lázeňství, význam lázeňství pro regionální rozvoj
 • 4. Historický vývoj lázeňství v České republice i v zahraničí
 • 5. Cílové a realizační potřeby účastníků lázeňského cestovního ruchu, služby lázeňského cestovního ruchu
 • 6. Lázeňství jako součást zdravotní péče - komplexní lázeňská péče, příspěvková lázeňská péče, ozdravenská péče
 • 7. Přírodní léčebné zdroje, materiálně - technická základna lázeňského místa, charakteristika lázeňských služeb
 • 8. Léčebné metody, lázeňské procedury, indikace, kontraidikace
 • 9. Lázeňská místa v České republice, významná lázeňská místa ve světě
 • 10. Organizace v oblasti lázeňství v České republice a ve světě
 • 11. Právní úprava lázeňství (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech)
 • 12. Trendy v lázeňství a wellness
 • 13. Marketing v lázeňském cestovním ruchu
 • 14. Management lázeňských zařízení

Doporučená literatura

 • Neckářová, A.: Management lázeňství a wellness. Studijní opora. VŠPJ 2011
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství – vybrané kapitoly. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4.
 • KNOP, K. Lázeňství, ekonomika a management. Praha: Grada Publishing 1999. ISBN 80-7169-717-6.
 • SEIFERTOVÁ, V.Marketing v lázeňském cestovním ruchu. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. ISBN 200380-86592-00-6.
 • HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruchu, ubytování a stravování, využití volného času. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0202-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím