Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Péče o kulturní dědictví
 • Studijní obory: Cestovní ruch
 • Typ předmětu: volitelný
 • Kredity: 2 kr.
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 14 h, cvičení 14h)
 • Kulturní dědictví a cestovní ruch A
 • Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
 • Vyučující: ak. mal. Vladimír Netolička
 • 1. Proč chráníme kulturní památky.
 • 2. Státní památková péče.
 • 3. Péče o kulturní památky.
 • 4. Archeologické výzkumy a nálezy.
 • 5. Orgány a organizace státní památkové péče.
 • 6. Opatření při porušení povinnosti.
 • 7. Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.
 • 8. UNESCO obecně.
 • 9. Česká republika a UNESCO.
 • 10. Mezinárodní dokumenty UNESCO.
 • 11. Valné shromáždění smluvních států Úmluvy o ochraně světového dědictví.
 • 12. Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.
 • 13. Emblém světového dědictví.
 • 14. Památky České republiky a Seznam světového dědictví.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NETOLIČKA, Vladimír. Péče o kulturní dědictví. Studijní opora pro prezenční a kombinované studium. Jihlava : VŠPJ, 2010
 • 2010 KAIGL, Jan. ŠŤASTNÁ, Zuzana. ZÍDEK, Martin. Památkový zákon. 1. vyd. Praha: Jalna, 2003. 159 str. ISBN 80-86310-30-2
 • KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha: Národní památkový ústav, 2009. 199 str. ISBN 978-80-87104-52-1
 • Doporučená:
 • BEZDĚK, Ladislav. KŘÍŽOVÁ, Květa. LUKÁŠOVÁ, Eva. et al. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků. Praha: Jalna, 2000. 32 str. ISBN 80-86234-09-6
 • BLÁHA, Jiří. JESENSKÝ, Vít. MACEK, Petr. et al. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha: Jalna, 2005. 111 str. ISBN 80-86516-18-0
 • BRODSKÁ, Simona. KUŠ, Petr. Obecní zřízení. 1. vyd. Praha: Institut pro správní řízení, 2008. 99 str. ISBN 978-80-86976-15-0
 • BUREŠ, Pavel. ŠKABRADA, Jiří. ŠNAJDROVÁ, Hana. et al. Památková ochrana historických vesnic v České republice. Praha: Jalna, 1996. 136 str. ISBN 80-902096-2-9
 • EXNER, Jiří. Obce, města, městské části. O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami v územně členěných městech. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 407 str. ISBN 80-7277-289-9
 • GIRSA, Václav. HOLEČEK, Josef. JERIE, Pavel. et al. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 108 str. ISBN 80-86234-36-3
 • JEMELKA, Luboš. BŘEŇ, Jan. HRUŠKA, Karel. et al. Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb. (příručka). 1. vyd. Praha: Institut pro místní správu, 2006. 103 str. ISBN 80-86976-05-X
 • Správní řád. Úplné znění. Číslo: 545. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2008. 64 str. ISBN 978-80-7208-551-4
 • KAIGL, Jan. PECHOVÁ, Kateřina. ZÍDEK, Martin. Příručka vlastníka kulturní památky. 1. vyd. Praha: Jalna, 2001. 19 str. ISBN 80-86310-19-1
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 302 str. ISBN 80-247-1104-4
 • KUČA, Karel. KUČOVÁ, Věra. KIBIC, Karel. Novostavby v památkově chráněných sídlech. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 151 str. ISBN 80-86234-54-1
 • KUČEROVÁ, Věra. BUREŠ, Pavel. Principy péče o lidové stavby. Praha: Státní ústav památkové péče, 1999. 119 str. ISBN 80-86234-07-X
 • LÁSKA, Vojtěch. SCHUBERT, Alfréd. ŠTULC, Josef. Péče o střechy historických budov. 2. doplněné vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2003. 77 str. ISBN 80-86234-35-5
 • MACEK, Petr. Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2009. 111 str. ISBN 978-80-87104-48-4
 • ŠTULC, Josef. SUCHOMEL, Miloš. MAXOVÁ, Ivana. Péče o kamenné sochařské a stavební památky. Praha: Státní ústav památkové péče, 1998. 31 str. ISBN 80-902305-9-8
 • Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Příprava: Martin Čerňanský, Tomáš Drdácký, Bohumil Fanta, et al. Praha: Národní památkový ústav, 2007. 235 str. ISBN 978-80-87104-14-9
 • Podpora umění a kultury z Evropské unie. Texty zpracovali: Viktor Debnár, Tereza Tichá, Eva Žáková. Praha: Institut umění, 2006. 120 str. ISBN 80-7008-191-0
 • SBORNÍK, Konference. Padesát let používání organokřemičitanů na území České republiky. Praha: Národní památkový ústav, 2008. 75 str. ISBN 978-80-87104-15-6
 • Stavební zákon a vyhlášky. Úplné znění. Číslo 677. Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2009. 448 str. ISBN 978-80-7208-693
 • Elektronické zdroje:
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Světové dědictví, poslední editace 14.9.2010, [cit.2010-09-15]

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím