Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Povinná literatura: J. VANÍČEK. Komunální a regionální politika. Studijní opora pro kombinované studium. VŠPJ 2010
 • 1. Vymezení pojmu veřejná správa a územní samospráva.
 • 2. Rozdíl mezi výkonem státní správy a samosprávy.
 • 3. Občanská společnost a komunální politika.
 • 4. Obec, městys, město, statutární město, kraj.
 • 5. Samostatná a přenesená působnost obcí.
 • 6. Orgány obce a kraje.
 • 7. Volby do obecních a krajských zastupitelstev.
 • 8. Zastupitelstvo obce a práva zastupitelů.
 • 9. Územní plán obce a zásady územního rozvoje kraje.
 • 10. Financování a rozpočet územních samosprávných celků.

Doporučená literatura

 • Doporučená literatura:
  PEKOVÁ,J.-PILNÝ,J. Veřejná správa a a finance veřejného sektoru. ASPI Publishing, Praha 2002. 1.vyd. ISBN 80-7357-049-1.
 • WOKOUN, R. et al. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, strategie a programování. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 473 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • BALÍK, S. Komunální politika.Praha: Grada, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2908-4.
 • Vláda ČR. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 - 2013. 1. vyd. Praha: MMR ČR, 2006. 108 s., 4 přílohy. UV ČR ze dne 17. května 2006 č. 560. Dostupný z WWW: .
 • Legislativa:
  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení v platném znění
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
  Zákon č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím