Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Finanční právo – pojem, význam, prameny
 • Právo daňové - daňové zákony obecně
 • Daňové zákony - daně z příjmů, daň z přidané hodnoty
 • Majetkové daně, silniční daň
 • Poplatky a cla
 • Daňové řízení
 • Daňový řád, zásady a pojmy
 • Řízení registrační a nalézací, placení daní a sankce
 • Státní rozpočet
 • Bankovní, devizové a směnečné právo
 • Finanční právo ve veřejném sektoru
 • Finanční kontrola

Doporučená literatura

 • MRKÝVKA P. a PAŘÍZKOVÁ I.: Základy finančního práva, Masarykova univerzita Brno, 2008
 • Zákony v platném znění, prováděcí vyhlášky
 • HENDRYCH,D. a KOL.: Správní právo, obecná část, 6.vydání, C.H.Beck, Praha 2009. 837 s. ISBN 978-80-7400-049-2
 • MATES, P.: Základy správního práva trestního, C.H.Beck, Praha. 2002.
 • DĚDIČ J., ŠVARC Z. a KOL.: Učebnice práva pro ekonomy, Prospektrum Praha 1994, ISBN 80-85431-95-5
 • ZELENKA J. a KOL.: Insolvenční zákon, Linde Praha, 2008
 • Daňový řád.
 • Zákon o účetnictví, daňové zákony.
 • Obchodní zákoník.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím