Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Role Internetu v cestovním ruchu - možnosti, trendy, problémy, e-tourism
 • Prezentace informací - virtuální prohlídky, webové kamery, Google Street View, virtuální světy, portály o cestovním ruchu
 • Zjišťování informací - informační centra, počasí, jízdní řády
 • Internetové vyhledávače - metainformační zdroje, „být viděn na internetu“ - optimalizace pro vyhledávače
 • Sémantický web, Web 2 - dynamic packaging
 • Komunikace - IP telefonie, Skype, Facebook
 • Plánování - Routování pomocí webu, Route 66
 • Aplikace I - Rezervační systémy a elektronická distribuce služeb
 • Aplikace II - Google documents
 • Aplikace III - Google Earth
 • Použitelnost a přístupnost internetových stránek
 • Bezpečnost DAT a informací, datové schránky

Doporučená literatura

 • Čech, Pavel: Využití internetu v cestovním ruchu, VŠPJ, Jihlava, 2011
 • Zelenka, J. a kol.: e-Tourism v oblasti cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2008
 • Zelenka, J.: Cestovní ruch. Informační a komunikační technologie. Gaudeamus 2008
 • Goldsmith, J. L., Wu, T.: Kdo řídí Internet? : iluze o světě bez hranic. Dokořán, 2008
 • Kopecký, K.: Moderní trendy v elektronické komunikaci. Hanex 2007

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím