Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Trendy v cestovním ruchu.
 • Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
 • Organizace zabývající se ekologicky šetrným cestovním ruchem - certifikace podniků a služeb.
 • Ekologicky šetrný cestovní ruch - ekoturistika v chráněných lokalitách.
 • Ekologicky šetrný cestovní ruch - venkovská turistika a její druhy.
 • Oblasti vhodné pro ekoturistiku v ČR a ve světě.

Doporučená literatura

 • POUROVÁ: Agroturistika. ČZU Praha, 2002
 • dokument Strategie udržitelného rozvoje ČR
 • dokument Strategie EU v oblasti trvale udržitelného rozvoje
 • MMR ČR - Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013
 • www.vzdelavanivcr.cz
 • www.eceat.cz
 • www.zelenabrana.cz/rosa
 • PÁSKOVÁ, M.: Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. GAUDEAMUS: Hradec Králové, 2008. 298 s. ISBN 978-80-7041-658-7.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím