Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do ekonomie
 • Trh, nabídka, poptávka
 • Úvod do chování spotřebitele
 • Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství a jeho změny
 • Produkční funkce firmy
 • Analýza nákladů firmy
 • Příjmy firmy a zisk, pravidlo maximalizace zisku
 • Rovnováha dokonale konkurenční firmy
 • Nedokonalá konkurence. Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách monopolu
 • Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách oligopolu
 • Podmínky monopolistické konkurence
 • Trh výrobních faktorů a jeho specifika
 • Trh práce
 • Trh kapitálu

Doporučená literatura

 • MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie. Základní kurs. 10. vydání, Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 80-86175-41-3
 • MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., GRIGARČÍKOVÁ, Š. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7
 • MANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18. vydání, Praha: Svoboda, 2008. ISBN 80-205-0590-3

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím