Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Vs 1 kr. ZA

Sylabus

 • Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen zvládat na základní úrovni herní činnosti jednotlivce, rozumí pravidlům basketbalu, zvládá základní formy útoku, včetně clony a je seznámen s principem osobní a zónové obrany. Posiluje se zde i smysl pro kolektivní pojetí sportovní hry a pro fair play.

  Studenti se zdokonalují v těchto základních činnostech:
  • individuální činnosti jednotlivce
  o driblink
  o přihrávka
  o pivotová obrátka
  o dvojtakt
  o střelba
  o obranné činnosti jednotlivce
  o útočné činnosti jednotlivce
  • útočné kombinace
  • obranné systémy
  o osobní obrana
  o zónová obrana
  • další prvky
  o clona, proklouzávání, taktické varianty

  Vše se procvičuje ve hře. Mimo jiné se studenti také seznamují s pravidly basketbalu, činnostmi rozhodčího a ovládáním časomíry. V rámci jednotlivých hodin jsou pořádány miniturnaje. Možnost účasti v některé nižší dlouhodobé basketbalové soutěži je do příštích let otevřená.

  Metody, hodnocení, kritéria:
  Aktivní účast na cvičeních (min. 80%), prokázání zvládnutí základních HČJ – formou obratnostně technického testu, zvládnutí herních kombinací v samotné hře, prokázání schopnosti řídit a rozhodovat zápas.

Doporučená literatura

 • Basketbal: základní program aplikace útočných a obranných činností. Edited by Michael Velenský. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1998. 76 s. ISBN 80-205-0553-9.
  Janík, Z., Pětivlas, T., Funková, V. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210.
  Pětivlas, T., Janík, Z., Drásalová, L. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu. 2003. vyd. Brno: PAIDO, 2003. 22 s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80-7315-055-7.
  Pravidla basketbalu, Praha: ČBF, 1998.
  Velenský, M., Basketbal. Praha: Grada Publishing, 1999.
  Velenský, M., Basketbal. Praktické cvičení pro školní TV. Praha: Karolinum, 1994.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím