Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Komunikace
 • Dechová a hlasová cvičení
 • Rétorika
 • Druhy řečnických projevů
 • Přesvědčivý projev
 • Prezentační dovednosti
 • Prodejní dovednosti
 • Strach z vystupování, zvládání trémy
 • Etika a etiketa
 • Vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • Veřejné vystupování ve světě

Doporučená literatura

 • ČERNÁ, M. Veřejné vystupování. Studijní opora. VŠPJ, 2011.
 • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha, Grada, 2005. ISBN 978-80-247-2423-2.
 • KOHOUT, J. Rétorika. Praha, Grada, 2002. ISBN 80-7261-072-4.
 • MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3455-2.
 • PEASE, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-582-2.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3069-1.
 • ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím