Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Definice základních pojmů, historické poznámky
 • Ustavení lázeňského místa, léčebné zdroje, podmínky umožňující léčení v lázních a odpočinek v lázních
 • Přírodní léčebné zdroje: minerální vody, peloidy, termální prameny, klimatické podmínky
 • Léčebné metody používané v lázeňství, rehabilitace, přehled metod, organizace léčebného pobytu, nové metody v lázeňství, nové trendy, welness apod., krátkodobé rekondiční pobyty
 • Ekonomická struktura lázeňského místa, hospodaření lázeňského sanatoria, smlouva s pojišťovnami
 • Lázně jako místo společenských a politických setkání, událostí, kongresová turistika, kulturní vyžití v lázních,návštěvy významných osobností v dějinách i v současnosti
 • Hospodářské vztahy lázní a obce,regionu, význam pro zaměstnanost a obživu
 • Lázeňská místa v České republice
 • Významné evropské a světové lázně
 • Poutní místa ve světě s využitím přírodních zdrojů (voda) v kombinaci s nadpřirozenými jevy-podstata jejich vzniku, význam psychogenní nadstavby, význam pro cestovní ruch a region (Lurdy, Banneux), domácí studánky se zázračnou léčivou vodou
 • Návštěva lázní např. Třeboň, beseda s vedením, ukázka balneoprovozu, prohlídka sanatoria, návštěva města a blízkého okolí-pivovar Regent
 • Závěrečné vyhodnocení a závěrečná diskuze

Doporučená literatura

 • Almanach lázní - aktuální ročník
 • Knop K. Lázeňství,ekonomika management Praha Grada 1999
 • Křížek V. Obrazy z dějin lázeňství Libir Praha 2002
 • Zákon č. 164/2002 sb.: přírodní léčivé zdroje

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím