Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Presentazioni, la mia famiglia
 • La mia casa
 • La mia giornata, i miei hobby
 • Le spese - alimentari
 • In un negozio
 • In un ristorante, al bar
 • Cucina
 • In viaggio, all´albergo
 • All´aeroporto, viaggiare in mare
 • Lo sport
 • La cultura, al teatro
 • Cerchiamo lavoro
 • Mezzi di trasporto
 • Vacanze

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, LEDA, 2008, ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, LEDA, 2004, ISBN 80-7335-041-6
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2005, ISBN 80-7238-336-1
 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím