Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do dějin umění
  Studijní obory: Cestovní ruch
  Typ předmětu: volitelný
  Kredity: 2 kr.
  Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 0 h, cvičení 28h)
  Prerekvizity: ---
  Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
  Vyučující:
  ak. mal. Vladimír Netolička

  Anotace předmětu a výstupy předmětu
  Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky ze všeobecných dějin lidstva. Tyto všeobecné dějinné znalosti by měly umožnit lepší orientaci v oborech výtvarné kultury při návaznosti na cestovní ruch a jeho trvale udržitelný rozvoj.

  Znalosti: Předmět se zabývá technikami výtvarné práce, jenž jsou společné pro umění na celém světě. Dále ikonografií jednotlivých náboženství, která se významněji dotýkají evropské kultury, jejím odrazem v umění a zobrazením v uměleckých dílech.

  Dovednosti: Studenti se dovedou orientovat ve všeobecných dějinách lidstva, v jednotlivých kulturách, kulturních oblastech a chápou také vlivy, které tyto oblasti formovaly, jejich vzájemnými kontakty a propojení center a středisek civilizace v průběhu celé lidské kulturní existence.

  Obecné způsobilosti: Student získá schopnost komplexněji vnímat svět v jeho různorodosti, což mu umožní snadnější orientaci nejen v kulturních artefaktech Česka, ale především by se měla zlepšit jeho kulturní orientace v zahraničí.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. Idea Servis, ISBN 80-85970-23-6
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 2. Idea Servis, ISBN 80-85970-37-6
  MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 3. Idea Servis, ISBN 80-85970-31-7
  PIJOAN, Jose. Dějiny umění /1-12. Balios Knižní klub, Euromedia Group, K.,S., 1998

  Doporučená:
  JORDAN, Michael. Encyklopedie bohů. Praha: Volvox Globator, 1997. ISBN 80-7207-087-8
  ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: Oikoymenh, 1995. Grantová agentura ČR 401/93/2255
  ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení II. Praha: 0ikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-19-4
  DOSTÁLOVÁ, Růžena. HOŠEK, Radislav. Antická mystéria. Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-217-9
  JOHNSON, Paul. Civilizace starého Egypta. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0949-3
  RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-7220-063-1
  RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. Praha: Votobia, 1999. ISBN 80-7220-064-X
  NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie řeckých bohů a mýtů. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-125-6
  STAŇKOVÁ, Jaroslava. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: Práce, 1972. ISBN 04-322-72
  KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění. Praha: Artia, 1981. ISBN 59-022-81
  SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Praha: SNKL, 1956.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím