Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Regionální politika (definice a historický vývoj a motivy regionální politiky, pojetí a nástroje regionální politiky)
 • 2. Regiony v České republice (regionální struktura ČR, kraje ČR, turistické regiony)
 • 3. Regionální statistika a analýza (statistika cestovního ruchu, průmysl a ekonomika CR, satelitní účet CR)
 • 4.Strategické plánování regionálního rozvoje (regiony a veřejná správa, územní plánování, strategický plán, různé úrovně strategického plánování).
 • 5. Problematika cestovního ruchu (CR a jeho členění, vlivy působící na CR, specifika podnikání v CR, organizace působící v oblast CR)
 • 6. Potenciál cestovního ruchu a jeho aktivace (pojetí potenciálu CR, členění potenciálu CR, stupně a složky potenciálu CR, zóny a typy celkového potenciálu CR)
 • 7. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (historický přehled, pozitiva a negativa CR, neudržitelný růst a udržitelný rozvoj CR, Agenda 21)
 • 8. Plánování rozvoje cestovního ruchu (region a plánování, metodika tvorby plánu, plánovací proces, sektorový operační plán, příklad plánu rozvoje CR)

Doporučená literatura

 • Povinná literatura J. VANÍČEK. Komunální a regionální politika. Studijní opora pro kombinované studium. VŠPJ 2010
 • WOKOUN, R. et al. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, strategie a programování. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 473 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Palatková, M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada Publishing 2006.
 • Srb, J.: Řízení turistické destinace a trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. In: COT Business 2003, č. 3, příloha s. I–VIII.
 • Vláda ČR. Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 - 2013. 1. vyd. Praha: MMR ČR, 2006. 108 s., 4 přílohy. UV ČR ze dne 17. května 2006 č. 560. Dostupný z WWW: .
 • Vláda ČR. Politika územního rozvoje České republiky 2008. 1. vyd. Praha: MMR ČR, 2009. 91 s. UV ČR ze dne 20.7.2009 č. 929. Dostupný z www:

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím