Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy geografických informačních systémů.
 • Geodata, geoinformace.
 • Geometainformace, zdroje informací o GIS a v GIS.
 • Způsoby a nástroje zobrazování a analýzy geografických dat.
 • Geoinformační technologie - používané, inovační trendy.
 • Právní a obchodní aspekty GIS. INSPIRE.
 • Data a geoportály vhodné pro cestovní ruch.
 • Vývojové trendy.

Doporučená literatura

 • FRANK, A. U.(ed.): Průvodce světem geoinformací a GIS. Panel GI kompendium. TU Wien, (c) European Communities roku 2000, český překlad, 140 s., ISNB 3-901716-22. Na webu: http://lgc.geogr.muni.cz/projekty/panel_GI_rev.pdf
 • DAVIS, D. E.: GIS for Everyone, Third Edition. ESRI(r) USA, 2003, 160 s., ISBN 1-58948-056-2.
 • DAVIS, D.E.: GIS pro každého - Vytváříme mapy na počítači. Computer Press, Praha 2000, 112 s.
 • GEOinformace (časopis, čtvrtletník). Na webu: http://www.geoinformace.cz
 • GeoBusiness (čtvrtletník o geoinformatice v praxi). Na webu: http://www.springwinter.cz
 • Rekreace a cestovní ruch. Webový sborník příspěvků zpracovaných v GIS, fakulta architektury ČVUT Praha, 2002. Na webu: http://web.quick.cz/rekreacni.potencial/

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím