Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Barešič, Jasna. Dobro došli 1 - 2. Zagreb 2002.
  • Sesar, Dubravka. Chorvatsko-český a česko-chorvatský slovník. 1. vydání. Ostrava: MONTANEX, 2004. 464 s.
  • Sedláček, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989.
  • Jeníková, Anna. Srbocharvátština pro samouky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
  • Jeníková, Anna. Srbocharvátsko-český slovník. 1.vyd. Praha: Academia, 1982. 987 s.
  • Togner, Vladimír. Cvičebnice srbocharvátštiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 495 s.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím