Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

  • Formátování - odstavec, písmo. Hladká, pořadová a tabulková sazba. Další součásti odborného textu.
  • Doporučená úprava a součásti bakalářské práce.
  • Příprava prezentace a obhajoby bakalářské práce. Vlastní obhajoba.
  • Základy zpracování dat. Využití MS Excel pro zpracování dat.
  • Seznámení se systémem Statistica

Doporučená literatura

  • Borůvková, J. a kol.: Jak napsat bakalářskou práci. Jihlava 2007. Skripta VŠPJ.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím