Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • Turistické zajímavosti ČR
  Studijní obory: Cestovní ruch
  Typ předmětu: volitelný
  Kredity: 2 kr.
  Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 0 h, cvičení 28h)
  Prerekvizity: ---
  Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
  Vyučující:
  ak. mal. Vladimír Netolička

  Anotace předmětu a výstupy předmětu
  Cíl předmětu Turistické zajímavosti ČR neznamená představit chronologicky všechny památky ČR, což není v daném čase ani možné, ale cílem je zdůraznit rozmanitost, pestrost a množství kulturního bohatství, které v ČR máme. Spojovacím prvkem budou jednotlivá slohová období, nebo hnutí, příroda a historie.

  Znalosti: Student získá stručnou představu o kulturním i přírodním bohatství jednotlivých krajů.

  Dovednosti: Student dovede sestavit pestrý zájezd po ČR.

  Obecné způsobilosti: Student dokáže pružně reagovat při průvodcovské činnosti na dotazy zákazníků i bez předchozí přípravy. Dokáže rovněž popsat památku, kterou vidí poprvé.

Doporučená literatura

 • Studijní literatura a studijní pomůcky
  Povinná:
  MUKA, Jan. ŠAMÁNKOVÁ, Eva. aj. ABC kulturních památek Československa. Praha: Panorama, 1985. ISBN 401-22-857-11-076-85-09/3

  Doporučená:
  DAVID, P., SOUKUP, V. 999 turistických zajímavostí ČR. Ean Praha, 2002, 456 s.
  DOSTÁL, Oldřich. HRUZA, Jiří. LÍBAL, Dobroslav. aj. Československá historická města. Praha: Orbis, 1974. ISBN 11-045-74
  HEROUT, Jaroslav. Prahou deseti staletí. Praha: Orbis, 1972. ISBN 11-024-72
  HOSÁK, Ladislav. ZEMEK, Metoděj. aj. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Svoboda, 1981. ISBN 25-102-81
  PÁSKOVA, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj Praha,2002.431 s.
  POCHE, Emanuel. Prahou krok za krokem. Praha: Panorama, 1985. ISBN 11-072-85

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím