Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úloha marketingu ve společnosti a podniku / The role of marketing in society and business
 • Marketingová strategie podniku / Marketing business strategy
 • Marketingová strategie podniku / Marketing business strategy
 • Marketingový mix a jeho soubor nástrojů pro cílové trhy / Marketing mix and its set of tools for target markets
 • Marketingový mix, cena a její úloha v marketingovém mixu / Marketing mix, price and its role in the marketing mix
 • Marketingový mix – distribuce, komunikace / Marketing mix - distribution, communication
 • Marketingový výzkum / Marketing research
 • Kupní chování zákazníků / Marketing research
 • Internacionální marketing / International marketing
 • Marketingový kontrolní systém / Marketing control system
 • Marketingová strategie služeb / Marketing services strategy
 • Marketingová strategie služeb / Marketing services strategy
 • Shrnutí a opakování kapitol studia / Summary and study chapters review
 • Shrnutí a opakování kapitol studia / Summary and study chapters review

Doporučená literatura

 • P. KOTLER, G. ARMSTRONG, V. WONG, J. SAUNDERS: „Principles of Marketing“, Pearson Education Ltd., 2008, 1020 p. ISBN 978-0-273-71556-8
 • M. J. BAKER: “Marketing Book“, Butterworth-Heinemann, 5 edition, 2002, 834 p., ISBN-10: 0750655364

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím