Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 6 8 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 6 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Money and banking
 • Monetary theory
 • Central banking
 • Financial markets
 • Securities
 • Deposits
 • Payments
 • Bank loans
 • Credit management
 • Bank guarantees and other bank products
 • Investment banking
 • Banking regulation
 • International banking
 • The Economy and Monetary Union of EU

Doporučená literatura

 • Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. Basic principles of banking. 1. vydání, Praha : Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1500-4
 • Mishkin, F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th. edition, Boston : Columbia University, 2007, ISBN 0-321-28726-6
 • Recommended:
  • Kidwell D., Blackwell D., Whidbee D., Sias R. Financial Institutions, Markets and Money, 11th edition, Hoboken: Wiley, 2012, ISBN 978-047-056108-9
  • Mbuya J.CH. Evolution of Money, 1st edition, Saarbrűcken: PAP Lambert Academic Publishing 2010, ISBN 978-3-8383-7870
  • WWW: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím