Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Fourierovy řady
 • Kmitočtové spektrum signálu, periodický neharmonický ustálený stav
 • Přechodné jevy 1. řádu
 • Přechodné jevy vyšších řádů
 • Laplaceova transformace
 • Náhradní zapojení prvků v Laplaceově prostoru, operátorový přenos
 • Operátorová analýza přechodných dějů
 • Přenosové charakteristiky, konvoluce
 • Souvislost mezi časovou a kmitočtovou oblastí
 • Zpětná vazba
 • Bezeztrátové homogenní vedení konečné délky
 • Odrazy vln
 • Nelineární obvody, grafické řešení nelineárních obvodů
 • Numerické řešení nelineárních obvodů

Doporučená literatura

 • Brtník: Elektrické obvody 2. VŠP Jihlava, 2007
 • Brtník: Laboratorní cvičení z elektrických obvodů. VŠP Jihlava, 2007
 • Mikulec, Havlíček: Základy teorie elektrických obvodů 2. ČVUT Praha, 2005
 • Čmejla, Havlíček, Zemánek: Základy teorie elektrických obvodů 2 – cvičení. ČVUT Praha, 2004
 • Zaplatílek, K.: Příklady z analýzy lineárních obvodů. Dostupné na: www.unob.cz, odkazy, stránky zaměstnanců, zaplatílek, výuka
 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek EO2. Disk S, složka Dostal/ EO 2.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím